Table of contents

Persondata hos E30Meet

E30Meet henter kun persondata i de tilfeller hvor det skal være relevant og det vil kun bli innhentet hvis det er relevant for din aktivitet hos E30Meet. Ved innsamling, behandling og bruk av persondata overholdes alltid relevante lovbestemmelser.


Dine persondata vil kun bli oppbevart så lenge vi enten er pålagt en juridisk forpliktelse
eller så sålenge det er relevant i den hensikt at de ble innsamlet.

 

Opplysninger som samles inn:

Hvis du ønsker å kjøpe og motta et produkt eller en ytelse fra oss trenger vi å samle inn noen persondata for å kunne gjennomføre handelden og for å kunne tilby deg vår service. Vi kan bruke cookies for å holde orden på innholdet i handlekurven når du bruker vår webshop. Vi kan innhente opplysninger som f.eks Navn, e-post, Telefonnummer ogbetalingsopplysninger.


E30Meet samler inn og behandler dine persondata når du besøker vår hjemmeside.
Den dataansvarlige for innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger på E30Meet.com er:

KOED
Furuholtet 1
2020 Skedsmokorset

 

Behandlingsgrunnlag og formål:

Dine vanlige kontaktopplysninger som navn og addresse henter vi inn for å kunne levere det produktet eller den ytelsen som du har kjøpt hos oss.

Din E-mail addresse henter vi for å kunne sende deg en ordrebekreftelse samt en leveringsbekreftelse.

Dine opplysninger (unntatt din E-mail addresse hvis du har gitt samtykke til behanding med tanke på å motta tilbud) vil bli slettet 2 år etter du har mottatt din vare eller ytelse.

 

Andre mottakere av personopplysninger:

Vi selger ikke dine persondata til tredjeperson og vi overfører ikke persondata til tredjeperson. Vi har vår hjemmeside hos Azehosting som fungerer som vår databehandler.

Alle persondata som du opplyser om på vår hjemmeside blir oppbevart i Azehostiungs datasenter.


Vi bruker eksterne bedrifter som leverandør for å levere vår tjeneste så bra som mulig. Disse eksterne leverandørene er databehandlere og behandler i noen tilfeller personopplysninger i forbindelse med levering av tjenester til oss. Våre databehandlere behandler kun personopplysninger etter vår instruks og i overenstemmelse med lovens krav til databehandlere.


Vi har innngått databehandleravtale med våre databehandlere som er vår garanti for at de overholder gjeldende regler om beskyttelse av dine personopplysninger.

 

Dine rettigheter:

Som registert har du en rekke rettigheter som vi til enhver tid vil sørge for blir oppfylt.

Du har rett til å be om følgende:

  • Å få tilgang til og endre dine persondata.
  • Å få slettet persondata.

Du har også rett til å protestere over behandlingen av dine personlige data, og du har rett til å legge inn klage til en databeskyttelesesmyndighet.

Ønsker du ikke lenger at vi skal behandle dine personopplysninger eller at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger kan du sende oss en beskjed til vår e-mail addresse: trond.hylle@koedbmw.com.